Bu proje akademik camianın ihtiyaçlarına binaen planlanmıştır. Yapılacak çalışmada Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yaklaşık 2451 adet yazma eserin (yaklaşık 210.766 varak) kataloglaması yapılacaktır. Ayrıca eserlerin kendi bilim dalları içerisindeki önemi de belirtilecektir. Proje, alanında ihtisas yapmış araştırmacılardan oluşan proje ekibi ile yapılacaktır. Diğer taraftan yazma eserlerin dijital görüntüleri temin edildiği için proje çalışması, ilgili hocaların zaman ve mekân sınırlaması olmadan yapacakları çalışmalar neticesinde tamamlanacaktır. Arapça, Farsça ve Osmanlıca dillerinde yazılmış bu eserlerle ilgili kataloglama çalışması, bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.
Duyurular