Projenin Amacı

1. Koleksiyondaki 2451 adet yazma eserin (210.766 varak) kataloglamasını yaparak ilgili araştırmacıların istifadesine sunmak.

2. Bu ayrıntılı/analitik kataloglama projesiyle Zeytinoğlu Kütüphanesi’ndeki yazma eserlerle ilgili mevcut hataları düzelterek eserlerin doğru bir şekilde tespitlerini sağlamak. Böylece bugün adeta yok olmaya yüz tutan Zeytinoğlu Kütüphanesi’ndeki yazma eserlerin kurtarılmasını sağlamak ve akademik camianın bu eserlerden kolayca istifadesine sunmak.

3. Proje sonucu kataloğun basımını yaparak üniversite kütüphaneleri, ilgili araştırma merkezleri ve kamu kurumlarıyla ücretsiz olarak paylaşmak.

4. Zeytinoğlu Kütüphanesi’ndeki eserlerin, projenin tamamlandığı tarihten sonraki çalışmalarda referans gösterilmesini sağlamak. 

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2015, Pazartesi