Projenin Konu ve Kapsamı

Zeytinoğlu Kütüphanesi’nde bulunan 2451 adet yazma eserlerin ekseriyeti Tefsir, Kelam, Fıkıh, Hadis, Tasavvuf, Kuran İlimleri, İslam Ahlakı gibi temel İslami ilimlere yöneliktir. Bununla birlikte Tarih, Edebiyat, Tıp, Matematik, Kimya, Astronomi, Biyografi, Psikoloji, Farsça, Siyasal İlimler, Jeolojik İlimler, Mühendislik, Ziraat ve Ekonomi gibi bilimleri de içeren eserler bulunmaktadır. Bu çalışma, eserlerin tamamının Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça olması hasebiyle İslami ilimler dışındaki çalışmalara da kaynaklık edecek niteliktedir.

Günümüzde kütüphaneye ait sadece yazma eser tespit fişleri ve bunlardaki bilgiler kullanılarak yapılmış başka bir çalışma bulunmaktadır (Yazma eser tespit fişleri için bkz. İslam Araştırmaları Merkezi [İSAM] Kütüphanesi: Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi Yazma Eser Tespit Fişleri, I-VII, İstanbul 1994). Ancak bu fişlerde, okuma yanlışları başta olmak üzere bazı hatalar bulunmaktadır ve mevcut bilgiler de yetersizdir. Eserin muhteviyatı, dönemi, dönemi içindeki yeri ve ihtisas sahasındaki diğer çalışmalara mukayeseli değerlendirilmesi, kataloğumuzun içeriğinde yer alması planlanmıştır. Bununla birlikte 2451 adet el yazmasının risale ve sahifelerinin tasnifinden sonra elimizde 600 ila 2.400 sayfalık resimli bir katalog planlanmaktadır. 2 cildi geçmeyeceğini düşündüğümüz bu katalog, belirli sayıda basılarak, bakanlık, üniversite ve ilgili araştırma merkezlerinin kütüphaneleri ile ücretsiz olarak paylaşılacaktır. Ayrıca bu katalog, başta ilgili kütüphanenin internet sitesinde olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yazma Eserler Genel Müdürlüğü ve DPÜ İlahiyat Fakültesi’nin internet sayfalarında paylaşılacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2015, Pazartesi